ASTROKİMYA EĞİTİM DERNEĞİ (AKED)

ASTROKİMYA EĞİTİM DERNEĞİ (AKED)

Derneğimizin kuruluş amacı, Türkiye’deki araştırmacıları displinlerarası çalışmalara özendirmek, gençlere Kimya, Fizik, Astronomi, Matematik, Teknoloji ve  Yazılım alanlarının bileşkesinde yeni bir hedef sunmak, ayrıca Öğretmenleri yukarıda belirlenen alanlarla ilgili bilgilendirmektir. Belirtilen  amaçları gerçekleştirmek üzere tüzüğünde bilimsel çalışmalar, proje ve eğitsel etkinlikler düzenleme faaliyetlerine yer vermiş olan AKED, özellikle Işık Kirliliği konusunu öncelikli faaliyet alanı olarak saptamıştır.  Türkiye’de  tüzüğünde IŞIK KİRLİLİĞİ kavramını belirtmiş olan ilk dernek olması Astrokimya Eğitim Derneği (AKED)’in kurucuları tarafından önemsenen bir durumdur.

Sonuç olarak,  Ülkemizdeki eğitsel ve bilimsel gelişim sürecine değerli bilim insanları aracılığı ile çok yönlü katkılar sağlayacağı ümidiyle AKED kurulmuştur.

Kimler Üye olabilir?  Fen, Kimya, Fizik, Matematik Öğretmenleri ile Kimyager, Fizikçi ve Astronom ve Amatör Astronomlar derneğimize üye olabilirler… Amatör Astronomların da derneğimizin bilimsel ve projeli çalışma ve eğitimlerine katılmaları mümkündür.