Astronomi Öğretmen Seminerleri (AÖS-9) : Işık Kirliliği

Astronomi Öğretmen Seminerleri (AÖS-9) : Işık Kirliliği

Astronomi Öğretmen Seminerleri-9 IŞIK KİRLİLİĞİ  29-30 Ekim 2016 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Programda 1. gün ingilizce, 2. gün ise türkçe olarak IŞIK KİRLİLİĞİ konulu sunumlar ve uygulamalı eğitimler yapılmıştır.

AÖS-9 facebook sayfası : www.facebook.com/groups/1228091930584336/

AÖS-9 detaylı bilgi: www.astronomiogretmenleri.com/goster.php?konu=46